15 Ekim 2022, Cumartesi
09:00-11:00 Nörogörüntüleme Kursu
Nörogörüntülemeye Genel Bakış 
  Moderatörler:  Betül Yalçıner,
Bedia M. Samancı
09:00-10:00 Nörogörüntülemenin Tarihi Turgut Tali
10:00-11:00  Teknik Özellikler: BT, MRG, f-MRG
(Kullanım Alanlarına Göre Fonksiyonel Klinik Bakış Açısı İle)
Özdil Başkan 
11:00-11:15  Kahve Arası
11:15-13:15 NÖROANATOMİ 
  Moderatörler:  Çiğdem Özkara,
Menekşe Sıla Yazar  
11:15-12:15  Beynin Kısa Nöroanatomisi /Karşılaştırmalı Nöroanatomi Gazanfer Ekinci 
12:15- 13:15 Davranışın Nöroanatomik Temelleri Ayşe Petek Bingöl 
13:15-13:45  Öğle Arası
13:45-15:45 PSİKİYATRİDE NÖROGÖRÜNTÜLEME
  Moderatörler:  Özlem Devrim Balaban,
Almıla Erol
13:45-14:45  Psikiyatride Yapısal ve Fonksiyonel Nörogörüntüleme Hale Yapıcı Eser 
14:45-15:45 KLP’de Nörogörüntüleme Berker Duman 
15:45-16:00  Kahve Arası
  15. NÖROPSİKİYATRİ GÜNLERİ AÇILIŞ
16:00-16:30  Açılış Konuşması ve Dernek Tarihçesi:  Neşe Tuncer
  TNPD’nin 108 Yılına Katılmış Emekler İçinde Özcan Köknel: Mustafa Sercan
16:30-18:00 KONFERANS
  Moderatörler:  Hakan Gürvit,
Eren Yıldızhan
  Yapay Zeka, LaMDA ve Bilinç Güven Güzeldere 

 

16 Ekim 2022, Pazar
11:00-12:00  KONFERANS
  Moderatörler:  Hande Alibaş,
Aslı Demirtaş Tatlıdede 
  Demanslarda Görüntüleme Esen Saka Topçuoğlu 
12:00-14:00 PANEL - Enfeksiyöz ve İnflamatuar MSS Hastalıklarında Görüntüleme
12:00-14:00  Moderatörler: Gülşen Akman,
Servet Alan
 12:00-12:30  MSS Enfeksiyonlarında Görüntüleme Özdil Başkan
12:30-13:00  Non-enfeksiyoz Limbik Ensefalitlerde Klinik ve Görüntüleme Erdem Tüzün
13:00-13:30  Multipl Skleroz (MS) ve Diğer Demiyelinizan Hastalıklarda Görüntüleme ve Radyolojik Ayırıcı Tanı Nur Yüceyar
13:30-14:00  Tartışma  
14:00-14:15  Kahve Arası
14:15-15:45 PANEL - Yapay Zekanın Nöropsikiyatrideki Yeri
  Moderatörler: Peykan Gençoğlu Gökalp,
Sera Yiğiter
14:15-15:05 Psikiyatride Dijital Tedaviler; Kolaylıklar Zorluklar (İkili Tartışma) Hayriye Elbi,
Cenan Hepdurgun
15:05-15:30 Sanal Gerçeklik ve Bedenlenmiş Biliş: Avatarlar, Beden Sahipliği ve
Duyu-Motorsal Adaptasyonlar
İnci Ayhan
15:30-15:45 Tartışma  
15:45-17:15 PANEL - Psikiyatik Hastalıklarda Nörogörüntüleme
  Moderatörler:  Müge Ülkü Bozkurt,
Merve Çukurova 
15:45-16:15  Bipolar Bozuklukta Nörogörüntüleme Çağdaş Eker 
16:15-16:45 Şizofrenide Nörogörüntüleme Ali Saffet Gönül 
16:45-17:15  OKB’de Nörogörüntüleme Murad Atmaca 
17:15-17:30 AKILCI İLAÇ KULLANIMI
  Moderatör:  Eda Uzun
  Konuşmacı:  Erdi Şahin