22 Aralık 2023 – Kurs Programı
Kurs Organizatörleri: Aslı Demirtaş Tatlıdede, Bedia Samancı
OTURUM 1 NONİNVAZİF NÖROMODÜLASYON
Oturum başkanları: Aslı Demirtaş Tatlıdede, Murat İlhan Atagün
13.10-13.40 Depresyon ve Obsesif Kompulsif Bozuklukta (OKB) Transkranial Manyetik Stimülasyon (TMS)
Aslı Demirtaş Tatlıdede
13.40-14.10 Elektrokonvulsif Tedavi (EKT)
Neşe Yorguner
14.10-14.20 Soru-Cevap
14.20-15.10 Depresyon ve OKB’de TMS uygulama pratiği
Aslı Demirtaş Tatlıdede, Beyzanur Batu
15.10-15.30 Kahve Arası
OTURUM 2 İNVAZİF NÖROMODÜLASYON: Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)
Oturum başkanları: Cenk Akbostancı, Neşe Direk Tecirli
15.30-16.00 Nörolojik hastalıklarda DBS
Cenk Akbostancı
16.00-16.20 Psikiyatrik hastalıklarda DBS
Neşe Direk Tecirli
16.20-16.30 Soru-Cevap
16.30-17.30 DBS programlama pratiği (Üç istasyon şeklinde yapılacaktır.)
Nazlı Durmaz Çelik, Erdi Şahin, Zeynep Tüfekçioğlu
17.30 Kapanış
23 Aralık 2023, Cumartesi
09:00-09:20 Açılış Konuşması ve Prof. Dr. Orhan Öztürk’ü Anma
  Moderatör: Özlem Devrim Balaban
Konuşmacı: Mustafa Sercan, Zehra Betül Yalçıner
09:20-10:20 KONFERANS: YAPAY ZEKA İLE NÖROPSİKİYATRİ KARŞILAŞTIĞINDA
  Moderatör: Mustafa Sercan, Peykan Gökalp
Konuşmacı: Güven Güzeldere
10:20-11:10 KONFERANS: NÖROLOJİDE YENİ NE OLDU? DEMANS PRATİĞİNDE ANTİAMİLOİD TEDAVİLER
  Moderatör: Neşe Tuncer, Bedia Samancı
Konuşmacı: Hakan Gürvit
11:10-12:40 GÖZDEN KAÇAN BİR TAKLİTÇİ: OTOİMMÜN ENSEFALİT
Moderatörler: Cem Atbaşoğlu, Gülşen Akman
11:10-11:40 Klinik Görünüm, Seyir ve Ayırıcı Tanı
Berker Duman
11:40-12:10 Patofizyoloji ve Laboratuvar Tanısı
Erdem Tüzün
12:10-12:40 Hızlı İmmünoterapinin Önemi: Ankara Üniversitesi Deneyimi
Rıfat İlhan
12:40-13:40 ÖĞLE YEMEĞİ
13:40-15:00 1. PANEL: SANAL GERÇEKLİK ÜZERİNDEN BEDEN ALGISI VE SELF BİLİNCİ İLE İLİŞKİSİ
Moderatörler: Lütfü Hanoğlu, İnci Ayhan, Sera Yiğiter
13:40-14:10 Sanal Gerçeklik Ortamında Beden Algısı: Bedensel Benlik Bilincinden Vestibüler Mekanizmalara
Handan Yaman
14:10-14:40 Rüyalar, Sanal Gerçeklik ve Bedensel Öz-bilinç
Burak Erdeniz
14:40-15:10 Sanal Gerçeklikte Sağlarlık Algısında Adaptasyon
Emre Uğur
15:10-15:25 KAHVE ARASI
15:25-16:55 2.PANEL: TELEPSİKİYATRİ: BİR AYAĞIMIZ UZAYDA, BİR AYAĞIMIZ ORTA ÇAĞDA
Moderatörler: Menekşe Sıla Yazar, Hande Alibaş
15:25-15:55 Ortaçağdan Uzay Çağına Telepsikiyatri
İlker Küçükparlak
15:55-16:25 Hasta Seçimi; Olanaklar ve Olanaksızlıklar
Hakan Karaş
16:25-16:55 Afetlerde Teknolojik Kaynak Kullanımı ve Erken Dönem Psikososyal Destek Müdahaleleri
Ejder Yıldırım
16:55-17:10 KAHVE ARASI
17:10-17:30 Nöropsikiyatrik Hastalıklarda Akılcı İlaç Kullanımı
  Moderatör: Eren Yıldızhan
Konuşmacı: Eda Uzun