10-11 Aralık 2021


Nörobilimden Nöropsikiyatriye Güncel Paradigmalar
ONLINE

Bilimsel Program


Nörobilimden Nöropsikiyatriye Güncel Paradigmalar
10 Aralık 2021, Cuma
11:30-11:45 Açılış Konuşmaları Betül Yalçıner, Peykan Gençoğlu Gökalp
     
11:45-12:45  Açılış Konferansı 
  Moderatörler: Betül Yalçıner, Mustafa Sercan
11:45-12:30 Türkiye’de Nörobilimin Gelişimi ve Kısa Tarihçesi Oğuz Tanrıdağ
12:30-12:45  Tartışma
     
12:45-13:00  Kahve Arası 
     
13:00-13:45 Lilly Uydu Sempozyumu
Migren Önleyici Tedavide Galcanezumab
Konuşmacılar: Şebnem Bıçakcı, Murat Gültekin
     
13:45-14:00  Kahve Arası
     
14:00-15:15  Nöropsikiyatride Telerehabilitasyon
  Moderatörler:  Demet Özbabalık Adapınar, Sera Yiğiter
14:00-14:20  Psikiyatride Dijital Tanı, İzlem ve Tedavi Uğur Çıkrıkçılı
14:20-14:40  Uzaktan Bilişsel Rehabilitasyon; Bir Klinik Deneyim Özden Erkan
14:40-15:00 Geriatride Tele-Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ela Tarakçı
15:00-15:15  Tartışma
     
15:15-15:30 Kahve Arası
     
15:30-16:30 Parkinson Hastalığında Dürtü Kontrol Bozuklukları ve Tedavisi
  Moderatör: Erguvan Tuğba Özel Kızıl
15:30-15:40 Dürtü Kontrol Bozuklukları Tanım ve Kriterler Safiye Zeynep Tatlı
15:40-16:00 Parkinson Hastalığı ve Dürtü Kontrol Bozukluğu Muhittin Cenk Akbostancı
16:00-16:10 Parkinson Hastalarında Transkranyal Doğru Akım
Uyarımının Dürtü Kontrolü Üzerine Etkisinin
Değerlendirilmesi
Deha Onar
16:10-16:20 Tartışma
16:20-16:30 Kahve Arası
     
16:30-17:25 Çok Merkezli Çalışmalar: Pandemi İle Gelen Değişimler
  Moderatörler:  Gülşen Akman, Halise Devrimci Özgüven
16:30-16:50  Psikiyatride Çok Merkezli Çalışmalar Kürşat Altınbaş
16:50-17:10 Nörolojide Çok Merkezli Çalışmalar Tuncay Gündüz
17:10-17:25 Tartışma
     
17:25-18:40 Kahve Arası
     
18:40-19:40 Konferans
  Moderatörler:  Hakan Atalay, Barış Korkmaz 
18:40-19:25 Nörobilim Felsefesi, Nörofelsefeye Karşı; Ayrılıklar, Benzerlikler ve Disiplinlerarası İlişkilerin Önemi Güven Güzeldere 
19:25-19:40 Tartışma 
     
19:40-20:00   Nörobilim Temelli Akılcı İlaç Kullanımı 
  Moderatör:  Derya İpekçioğlu
  Konuşmacı: Cansu Çakır Şen
     
11 Aralık 2021, Cumartesi 
09:00-10:15 Nöropsikiyatrik Hastalıkların Tanı ve Tedavilerindeki Yenilikler I
  Moderatörler:  Neşe Tuncer, Çiğdem Özkara
09:00-09:20 Nörodejeneratif Demansların Tanı ve Tedavi Süreçlerinde Yeni Ufuklar Haşmet Hanağası
09:20-09:40  Hareket Bozukluklarının Patofizyoloji ve Tedavisinde Yeni Ufuklar Okan Doğu
09:40-10:00 Epilepsi Tanı ve Tedavi Süreçlerinde Yeni Ufuklar Utku Uysal 
10:00-10:15 Tartışma
     
10:15-10:30  Kahve Arası
     
10:30-11:15  İlko İlaç Uydu Sempozyumu
Alzheimer Hastalığında Kombine Tedavi, Neden? Ne zaman? Hangi Dozlarda?
Konuşmacı: Neşe Tuncer
     
11:15-11:30  Kahve Arası
     
11:30-12:30 Konferans 
  Moderatörler: Eren Yıldızhan, Bedia Samancı
11:30-12:15 Translasyonel Nörobilimde Gelişmeler Müge Yemişçi Özkan
12:15-12:30 Tartışma
     
12:30-12:45  Kahve Arası
     
12:45-14:00  Nöropsikiyatrik Hastalıkların Tanı ve Tedavilerindeki Yenilikler II
  Moderatörler: Cem Atbaşoğlu, Özlem Devrim Balaban
12:45-13:05 Bünyeleşmiş Biliş ( Embodied Cognition) Perspektifinden Obsesif Kompulsif Bozukluk Orhan Murat Koçak
13:05-13:25 Bipolar Bozuklukta Güncel Nöroanatomik Yaklaşımlar Çağdaş Eker
13:25-13:45 Son Veriler Çerçevesinde Psikotik Bozuklukların Etyolojisinde Genetik ve Çevresel Etkenler Alp Üçok
13:45-14:00 Tartışma
     
14:00-14:15 Kahve Arası
     
14:15-15:30 Beyin Elektrofizyolojisinde Yenilikler ve Nöropsikiyatride Kullanımı
  Moderatörler:  Tamer Demiralp, Murat İlhan Atagün 
14:15-14:35 Nörolog Bakış Açısıyla Görsev Yener
14:35-14:55  Psikiyatrist Bakış Açısıyla Murat İlhan Atagün
14:55-15:15 Beyin Elektrofizyolojisi Nedir, Ne Değildir?  Tamer Demiralp
15:15-15:30  Tartışma
     
15:30-15:45 Kahve Arası
     
15:45-17:00  Yapısal ve Fonksiyonel Nörogörüntülemede Yenilikler ve Nöropsikiyatride Kullanımı
  Moderatörler:  Metehan Çiçek, Ali Saffet Gönül
15:45-16:05  Nörolog Bakış Açısıyla Esen Saka
16:05-16:25 Psikiyatrist Bakış Açısıyla Ali Saffet Gönül
16:25-16:45 Nörogörüntüleme Nedir, Ne Değildir?  Metehan Çiçek
16:45-17:00  Tartışma
     
17:00-17:15  Kahve Arası
     
17:15-17:55   Konferans
  Moderatörler:  Sıla Yazar, Hakan Gürvit
17:15- 17:35 Norman Geschwind, 60 Years of Disconnection Syndromes and Neurocognitive Networks Marsel Mesulam
17:35-17:55 Tartışma
     
17:55-18:10  Kahve Arası
     
18:10-19:25 Konferans
  Moderatörler:  Gamze Özçürümez, Lütfü Hanoğlu
  Tartışmacılar:  Kaan Keskin, Eyüp Süzgün
18:10-18:55 Can The Self Serve For Differential Diagnosis İn Psychiatry? A Neuropsychiatric Approach Georg Northoff
18:55-19:25  Tartışma