10-11 Aralık 2021


Nörobilimden Nöropsikiyatriye Güncel Paradigmalar
ONLINE

Kurullar


KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI

Özcan Köknel

KONGRE BAŞKANI

Betül Yalçıner

Prof. Dr. Neşe Tuncer

KONGRE BİLİMSEL DÜZENLEME KURULU

Bedia Marangozoğlu Samancı

Menekşe Sıla Yazar

Betül Yalçıner

Neşe Tuncer

Çiğdem Özkara

Özlem Devrim Balaban

Eren Yıldızhan

Peykan Gençoğlu Gökalp

Gülşen Akman

Sera Yiğiter Çetingök

Mustafa Sercan

KONGRE BİLİMSEL SEKRETERLİĞİ

Bedia Marangozoğlu Samancı

Eren Yıldızhan

Menekşe Sıla Yazar

Özlem Devrim Balaban

Sera Yiğiter Çetingök

KONGRE BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Ali Saffet Gönül

Müge Yemişçi Özkan

Aslı Demirtaş Tatlıdede

Murat İlhan Atagün

Başar Bilgiç

Okan Doğu

Cem Atbaşoğlu

Metehan Çiçek

Demet Özbabalık Adapınar

Utku Uysal

Erdem Tüzün

Raşit Tükel

Görsev Yener

Gamze Özçürümez

Hakan Atalay

Kürşad Altınbaş

Hakan Gürvit

Uğur Çıkrıkçılı

Haşmet Hanağası

Ela Tarakçı

Işın Baral Kulaksızoğlu

Özden Erkan

Lütfü Hanoğlu