10-11 Aralık 2021
Nörobilimden Nöropsikiyatriye Güncel Paradigmalar


Kongreye Davet


Değerli Katılımcılarımız,

Türk Nöropsikiyatri Derneği’nin her yıl düzenlemekte olduğu Nöropsikiyatri Günleri’nin on dördüncüsü bu yıl 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde COVID-19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecektir.

Toplantımızın ana eksenini, bu kez “NörobilimdenNöropsikiyatriyeGüncel Paradigmalar” oluşturacaktır. Toplantımızda; “Nörobilimin Tarihçesi, Translasyonel Nörobilimde Gelişmeler, Nörobilimin İnterdisipliner Altyapısı ve Yeni Alanlar (Nöropsikanaliz, Nörofelsefe), Nörofizyoloji ve Nörogörüntülemede Yenilikler, Deneysel Perspektif ve Klinik Nöropsikiyatri Pratiğinde Kullanımları, Nöropsikiyatrik Hastalıkların Tanı ve Tedavi Süreçlerinde Yenilikler, Pandemi Koşullarında Telenöropsikiyatri, Digital Dünyada Telenöropsikiyatrik Rehabilitasyon, Geronteknoloji” tartışmayı planladığımız konuların başlıcaları olacak.

Hızla gelişen tıbbi teknoloji ve hızlı bir geçiş sürecinde olduğumuz dijital tıp zemininde nöroloji ve psikiyatrinin kesişim alanında giderek daha geniş bir yeri kaplayan bu konuları “Nörobilimden Nöropsikiyatriye Güncel Paradigmalar” teması altında; hem teorik planda tartışmayı, hem de tanı ve tedavideki yeni gelişmeleri, değerli hocalarımızın katkılarıyla zenginleştirerek konuşmayı planladığımız bu toplantıya vereceğiniz destekle kendimizi daha güçlü hissedeceğiz.

14. Nöropsikiyatri Günleri’nde buluşmak dileğiyle,

Türk Nöropsikiyatri Derneği Yönetim Kurulu adına,

Kongre Başkanları
Prof. Dr. Betül Yalçıner
Prof. Dr. NeşeTuncer